Mindfulness-Bilinçli Farkındalık Eğitimi | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Mindfulness-Bilinçli Farkındalık Eğitimi

Şuan Buradasınız:Ana Sayfa \ Eğitimlerimiz / Hizmetlerimiz \ Bireysel Eğitimlerimiz \ Mindfulness-Bilinçli Farkındalık Eğitimi

Mindfulness - Bilinçli Farkındalık Nedir?


Mindfulness - Bilinçli FarkındalıkMindfulness (bilinçli farkındalık), şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi, bu dikkatin niteliğini fark etmeyi ve tüm bu fark edilenleri acele ile yargılamaksızın kabul etmeyi içerir.

Bilinçli farkındalık sadece şimdiki anda yaşamak ve şimdiki anı fark etmek değildir ve anlaşılması gereken iki boyutu vardır. İlk boyut mevcut an içinde olanları fark etmek, ikinci boyut ise tüm bu fark ettiklerimizi karşılama biçimimiz. O yüzden bilinçli farkındalığa, algılama ve algılananı kabul etmenin karışımından oluşan bir yaklaşım diyebiliriz çünkü sadece algılamak, dikkatten ibarettir; bilinçli farkındalık ise mevcut anı bilinçli bir akıl açık, sevgi ve şefkat dolu bir kalple algılamaktır.

Mindfulness’ın kavramsal değil, deneyimsel olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Aşağı yukarı hepimiz yaşamda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz fakat uygulamaya gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebiliriz. Mindfulness bu anlamda bize kavramsal olarak ne yapmamız gerektiğini öğretmenin yanı sıra bunları hayata geçirmeyi sağlayacak bir dizi beceriyi kazandırır.
Bilim ve Mindfulness

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), Budist felsefeye dayanıyor olsa da mevcut haliyle hiçbir dini ya da felsefi akımla bağlantılı değildir. Mindfulness ve onu temel alan uygulamaların en güçlü yanı bilimsel açıdan desteklenmiş olmasıdır.

Mindfulness ve Mindfulness temelli yaklaşımlar dünya üzerinde hem klinik alanda hem de günlük yaşamda yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Konuyla ilgili ilk çalışmaları Prof. Dr. Jon Kabat Zinn, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nde gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Jon Kabat Zinn Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Temelli Stres Azaltma Programını (MBSR) oluşturan kişidir.

MBSR; fiziksel ya da zihinsel bir takım şikayetleri olan farklı özelliklerdeki hastalara uygulanır. Günlük yaşamda stres ve zorlukları yönetebilmenin yanı sıra kaygı, öfke veya bunun dışındaki birçok zorlayıcı durum ve duygularla beraber kalabilmek, duyguları düzenleyebilmek, yaşamsal zorlukları kabul edebilmek ve iyilik halini sağlayabilmek için kullanılmaktadır.

Mindfulness ile ilgili yapılan araştırmaların büyük bir kısmını mindfulness temelli programların etkinlikleri oluşturmaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalarda genellikle gruplar üzerinde çalışılır. Mesela; Kanser hastaları, kronik ağrısı olanlar, tükenmişlik sendromu yaşayanlar, öncesinde depresyon geçirmiş stabil durumdaki hastalar, bağımlılar, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, otistik çocuklar…

Kısacası hastanelerde, okullarda, anasınıflarında, ergenlikte, geriatride, ebeveynlerde, ilişkilerde ve daha birçok alanda Mindfulness temelli stres azaltma programlarından elde edilen bulgular ve grupların ihtiyacına göre düzenlenen Mindfulness temelli  programlardan alınan veriler büyük umutlar vaat ediyor. Ayrıca bireysel terapilerde bu yönelimle müdahale edilebilir.

Hepsinin ötesinde herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi kendimize yardım edebilmek için yaşamsal bir yön gösterir. Bunu da okumalar  ve uygulamalarla kendimiz yapabiliriz.


Dünyada Mindfulness


Oxford Üniversitesi’nde, Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Merkezi Psikiyatri departmanına bağlı olarak 2008 yılından bu yana yüksek lisans, araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Mindfulness Temelli Kognitif Terapi (MBCT) Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.

Exeter Üniversitesi de 2004 yılından bu yana üniversitenin bir birimi olarak Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Merkezinde yüksek lisans, eğitim ve araştırma hizmetleri veriyor.

Bangor üniversitelerinde 2001 yılında Prof. Mark Williams tarafından kurulan Bangor Üniversitesi Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Merkezi de Psikoloji Bölümüne bağlı olarak eğitici eğitmenliği programları ve bilimsel araştırmalar merkezi olarak çalışmaya devam ediyor.

Ayrıca Stanford, UCLA, Nottingham, Utah, New Castle ve IOWA üniversitelerinde de Mindfulness uygulama ve araştırma merkezleri bulunuyor.

Mindfulness - Bilinçli Farkındalık

Kimler Katılmalı


Öncelikli olarak günlük yaşamda bizi zorlayan duygu ve durumlarla ustaca ve bilgece baş etmek isteyen herkes için uygundur.

Bu programın katılımcısı olmak için herhangi bir ön koşul (meditasyon uygulayıcısı olmak, ruh sağlığı alanı çalışanı olmak, klinik tanıya sahip olmak, yaş, cinsiyet) yoktur.

Program şu anda Amerika’da ve Avrupa’daki birçok sağlık hizmeti enstitüsünde sunulmaktadır. Hedef gruplar; kronik fiziksel ağrıları, kanser ya da kaygı, depresyon, tükenmişlik yaşayan kişileri de içerir. Ayrıca program klinik olmayan öğrenci, terapist ve mahkum nufüslarına da uygulanmıştır.

 • Öğrenciler
 • Çalışanlar
 • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
 • Eğitimciler
 • Politikacılar
 • Sanayiciler
 • İş Adamları
 • Yazarlar
 • Gazeteciler
 • Unutkanlık ve yaşlılığa bağlı Alzheimer başlangıcında olanlar
 • Laboratuvar çalışması yürütenler
 • Duygusal ve zihinsel yorgunluğa sahip olanlar
 • Arge çalışması yürütenler
 • Buluş oluşturmak isteyenler,

Eğitimin Süresi

1. Kur: 10 Hafta (Haftada 2 saat)

Program

 • Kişinin kendini tanıması için teorik bilgiler,
 • Farkındalık nedir?
 • Nasıl meditasyon yaparım?
 • Mindlesness
 • Öfke
 • Kaygı (Endişe)
 • Dikkat (Attention)
 • Niyet (İntention)
 • Tutum (Attitude)
 • İzleme\ Gözlem (Observation)
 • Yargılama (Non-Judgemental)
 • Kabul (Acceptance)
 • Bırakma (Let it go\ Let it be)
 • Şu anı yaşamak
 • Çocuklara uygulayabileceğiniz mindfulness
 • Girişimci olarak çalışmaya başlayın
 • Bionöropsikolojik analizi, eksik yönlerinin tespiti ve tamamlanması.

Faydaları Nelerdir?

 • Zihninizdeki ve bedeninizdeki gerilimi ortadan kaldırır, beyin dalgalarının naturel ritmine kavuşmasını sağlar,
 • Gündelik eğitim, iş ve sosyal hayatın getirdiği stresi azaltır,
 • Deprese duyguları en aza indirir,
 • Agresyon, aşırı kızgınlık ve öfke eğilimlerini azaldır,
 • Öfke, yorgunluk, tükenmişlik, unutulmayan aşklar, maddi imkansızlıkların neden olduğu buhran gibi duygular tarafından beyin ve bedende oluşturulan blokajlar kaldırılır,
 • Ambivalan duyguları (duygusal açıdan iniş çıkışlı, ikilemde kalma) yatıştırarak dengeli bir ruh hali içinde olmanısı sağlar,
 • Psikosomatik rahatsızlıkları azaltır,
 • Yaygın anksiyete bozuklukları, korku, endişe ve fobilerinizin giderilmesinde yardımcı olur,
 • Yıkıcı düşünceleri ortadan kaldırmada yardımcı olur,
 • Kafanızın içinde sürekli konuşup duran gereksiz düşünce diyaloglarını kontrol etmenizi sağlar,
 • Huzur, güven ve iyi hal duygularının artmasını sağlar,
 • Hem rahatlar, hem de enerjik hissetmenizi sağlar,
 • Hamilelikte kolay, rahat ve sakin bir doğum sağlar,
 • Çocuklarda, gençlerde ve sınava girecek diğer bireylerde sınav öncesi endişe ve sıkıntıların giderilmesine yardımcı olur,
 • Sosyal ilişkilerde bireyin kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olur,
 • Odaklanma, motivasyon, yaratıcılık, problem çözme, mantık yürütme, hayattan daha fazla keyif alma, işlerin daha kolay yürütülmesi, kapasitenin daha iyi kullanılması ve fiziksel yetenek alanlarının gelişmesi, artan sağlık ve ruhsal gelişimi sağlar

Nasıl Faydalanacaksınız

 • Bu eğitimi sadece Ankara Merkez şubemizden alabilirsiniz.