6-10 Yaş Grubu 4 İşlem Matematik ve Mantık Eğitimleri | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

6-10 Yaş Grubu 4 İşlem Matematik ve Mantık Eğitimleri

Şuan Buradasınız:Ana Sayfa \ Eğitimlerimiz / Hizmetlerimiz \ Bireysel Eğitimlerimiz \ 6-10 Yaş Grubu 4 İşlem Matematik ve Mantık Eğitimleri

6-10 Yaş Grubu 4 İşlem Matematik ve Mantık Eğitimleri (Eksili İşlemler Dahil)

6-10 yaş grubuna oyun mantığıyla verilen 4 işlem matematik eğitimidir. Eğitimde yer alan diğer uygulamalarla ileriye dönük muhakemat çalışmaları da yapılır. Eğitimlerde temel olarak mantıksal, sayısal zekânın geliştirilmesinin yanında sözel, soyut ve şekil düşünüş zekâsının geliştirilmesi hedef alınır.
Matematiksel uygulamalar eksili işlemler dâhil olacak şekilde yapılır.

Öğrenci Danışmanlığı (Mentorluk):

Öğrencinin aldığı eğitimle beraber gelişimi kontrol edilir. Bunun yanında okul başarısı da takip edilir. Normalde olması gereken ortalama ile çocuğumuzun geldiği nokta arasında ölçümler yapılır.


Eğitim çerçevesinde ebeveynler de eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalandırılmaktadır.
Ayrıca uygulama ve eğitimlerin çocuğun kişilik gelişiminde pozitif katkısı olacağından okul eğitimi süresince başarılı bir birey olması hedeflenmektedir.

Elde Edilecek Kazanımlar:

 • Sayısal, sözel, görsel ve soyut zekâyı etkili kullanma yeteneği gelişir.
 • Matematik dersine korkarak değil isteyerek gider.
 • MEB matematik programına uygun ama daha donanımlı olarak kendini geliştirir.
 • Tembellik, konsantrasyon ve dikkat dağınıklığı kalkar.
 • Ezber ve şekillendirilmiş öğrenim yerine yetenek geliştirerek düşüncelerini aktarma ve davranış kazanma gerçekleşir.
 • Matematiksel işlemleri kısa yol ve ezber kullanmadan öğrenir ve yapar.
 • Matematiksel yorum yapma ve çözüm yolları üretme yeteneği gelişir.
 • Gelecek müfredat konularına karşı hazırlıklı olur.
 • Çocuklarımız eksili işlemler dâhil 4 işlemde matematik yapabilecek duruma gelir.
 • Mantık körlüğünün önüne geçilmiş olur.
 • Çocuklarımızın kişilik gelişimleri daha pozitif yönde olur.
 • Duydukları, gördükleri şeyleri hızlı öğrenir.
 • Okudukları bir metni daha iyi anlayabilir, ilerleyen yaşlarda muhakeme olgusunu daha kolay taşımaya başlarlar.
 • 8-10 yaş grubundaki çocuklarımızın okuma hızları da en az 5-6 katına çıkar.

Eğitim Süresi ve Yapılış Şekli:

6-10 yaş grubu matematik ve mantık eğitimleri birebir özel ilgi ile verilen eğitimlerdir. Ortalama 3 ay (toplamda 24 saat) olup düşünüşün geliştirilmesiyle eş zamanlı olarak süre artabilir veya azalabilir. Eğitimde anne ve babanın katkısı da alınarak duygusal açıdan gelişimleri sağlanmış olur.


Katılımcıya “Gelişim Değerlendirme Takip Kitapçığı” verilecektir. Bu kitapçık ile çocuğumuzun gelişimi kontrol altında tutulacaktır.

Katılımcı Profili:

Eğitimlerimiz 6-10 yaş grubunda çocuğu olan ve bu genç arkadaşlarımızın sayısal, sosyal gelişimine önem veren ailelere, çocuklara hitap etmektedir.

Eğitmen:

Eğitim bu konuda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilecektir. Ayrıca Uzman Psikolog ve Pedagog'larla takviyeler yapılacaktır.

Farkı:

 • Bu eğitim mental aritmetik eğitimi değildir. Eğitimin ilk 10 saatlik periyodunda eksili işlemler dahil 4 işlemde matematik öğretilir
 • Eğitim ve uygulamalarda aritmetik beceriden ziyade problem çözme, sorgulama, muhakeme, yaratıcılık, esneklik gibi liderlik vasıfları ve zeka altyapısı güçlendirilir.
 • Uygulamalarda kısa yol, ezber, abaküs sistemlerinin hiçbirisi kullanılmaz.
 • Mentor danışmanlık faaliyetleri ile 3 ila 6 aylık süreci kapsar.
 • Hiperaktivite, disleksi, öğrenme zorluğu, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon ve kaygı problemi gibi olası sorunlar eğitimi etkilemez. Tarafımızca geliştirilen ilaçsız çözümler uygulanır.

3-6 yaş çocuklar için matematik eğitimleri